účetnictví

Účetnictví - účetní

Účetní firma Ing. Soňa Hanzlíková

Klientům nabízím tyto účetní služby:

Kontakt

Jsem již v důchodu. Pokud máte zájem o účetní služby můžete se obrátit na účetní firmu Ciress

O firmě účetní Ing. Soňa Hanzlíková

Živnostenské oprávnění vlastním od r. 1992
Praxe 16 let
Pojištění odpovědnosti

Účetní ceník

Cena účetních služeb je určována po vzájemné dohodě, dle specifických podmínek a požadavků klientů. Ceny jsou orientační.

Popis Za jednotku Cena v Kč
Účetní doklad v peněžním, účetním deníku                 doklad             30
Účetní paušál od 0 do 100 dokladů měsíčně měsíc 3000
Účetní paušál každých dalších 50 dokladů měsíc 1000
Zastupování klienta hod 300
Výpočet mzdy 1 zam. 200
Vyúčtování služební cesty - tuzemsko 1 cesta 100
Vyúčtování služební cesty - zahraničí 1 cesta 200

Popis Za jednotku Cena v Kč
Účetní závěrka, podklady DPFO/DPPU 1. měs. paušál
Přiznání k dani z přidané hodnoty ks 500
Přiznání k DPH (chyba klienta) ks 500
Podklad pro přiznání k dani z příjmu PO/FO ks 1500
Přiznání k dani z nemovitosti od ks 1000
Přiznání k dani z převodu nemovitosti od ks 1000
Přiznání k dani dědické, darovací od ks 1000
Přehled o příjmech a výdajích pro soc. zab. ks 500
Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišovny ks 500
účetnictví - účetní poradenství | ~ Tvorba webových stránek Tvorba www stránek / recepty